FAQ
Till ditt konto kan du välja ett avsändarnamn, tex "SMS DIREKT".
Det är FÖRBJUDET att skicka "skämt-sms" med avsändare som
POLISEN, osv.
Detta medför att ditt konto spärras, samt innestående SMS går förlorade.

Skapa ett avsändarnamn genom att klicka på SMS SENDER ID i
menyn högst upp. Följ anvisningarna när du är inloggad i panelen.

ÅÄÖ/åäö kan ej användas i avsändarnamnet.
Avsändarnamnet får vara MAX 11 tecken.
I SMS utskick är det obligatoriskt att bifoga en möjlighet för
mottagaren att avregistrera sig. Detta görs genom att mottagaren
skickar ett SMS till +46 70 194 15 15 med ett KEY-WORD tex
"AVREG" Den mottagaren avregistreras då från framtida SMS.

Du skapar enkelt ett eget KEY-WORD för avregistrering i panelen.

Klicka på SMS KEYWORDS i panelen, välj ADD NEW KEYWORD.

Följ anvisningarna, tänk på att ha ett kort KEYWORD för att spara
tecken i ditt SMS.

Ditt önskade KEYWORD skapas direkt.

Tänk på att om du väljer att svara på mottagna avregistreringar
så tillkommer trafikavgift för dessa.

Det KEYWORD du skapar blir tex: KEYWORD_1234, det sista
delen är ditt kundnummer hos oss.
Klick på SMS KEYWORDS i menyn, där ser du dina KEYWORDS.
Detta måste finnas med så avregistreringen görs mot rätt lista.

När din kund smsar detta KEY-WORD till det angivna numret
tas denne bort från framtida SMS från dig.

Exempel på hur avregistrering kan utformas:
Avreg? Skicka AVREG_1 till: 0701941515

Tänk på att ha kvar ca 10% SMS för att avreg skall fungera.
1- Klicka på CONTACTS i den vänstra menyn, klicka på CREAT NEW GROUP

2- Format som stöds är TXT samt CSV.
3- När du skapat din grupp klickar du på IMPORT CONTACTS
Välj den grupp du vill importera kontakter till, välj filen på din dator, klicka på IMPORT

4- Din fil laddas upp och du kan redigera den genom att klicka på SELECT A GROUP.

Se info när du är inloggad i under IMPORT CONTACTS för format.

OBS! LADDA UPP MAX 2000 NUMMER ÅT GÅNGEN TILL EN LISTA!
VID STÖRRE LISTOR KONTAKTA SUPPORT FÖR HJÄLP MED UPPLADDNING!
I vårt system kan du skapa personliga SMS med mottagarens namn, telefonnummer, e-post osv.

När du laddar upp dina listor finner du info i högra fältet hur du enkelt skapar personliga kontakter.


 Tänk på namn räknas som tecken, ett tips är att räkna varje namn

 som 10 tecken, och enbart ha med förnamnet på mottagaren.
Skall du skicka ett SMS innehållande UNICODETECKEN välj då
detta i menyn.
För att använda ÅÄÖ/åäö välj ENGELSKA som avsändarspråk.
Enligt god marknadsförings sed, samt GDPR lagstiftningen så får du bara skicka reklam/info till de som uttryckligen bett om detta, SMS DIREKT kan komma att begära in underlag från kund.

Vid missbruk stänger SMS DIREKT av tjänsten. Innestående krediter går då förlorade.
Alla bedrägerier polisanmäls.
SMS innehållande reklam för tobak, alkohol, casino, forex, lotterier, narkotika, vapen, sexuella samt liknande tjänster är ej tillåtna.

SMS DIREKT STÄNGER VID MISSBRUK OMEDELBART AV KUNDS KONTO, SAMT INNESTÅENDE KREDITER GÅR FÖRLORADE.
KUND KAN KOMMA ATT GÖRAS ERSÄTTNINGSANSVARIG OM EKONOMISK SKADA UPPSTÅR FÖR SMS DIREKT.
Alla bedrägeriförsök, bluff-sms samt Smishing polisanmäls.
Testa ALLTID dina länkar innan du gör utskick.

Ett tips: ta bort "https://" "http://" samt "www." före länken för att spara tecken.
Dvs: "smsdirekt.se" istället för "https://www.smsdirekt.se"
Detta spar 12 tecken! Testa alltid att din länk fungerar med ett SINGEL sms till dig själv!
När du registrer ett konto hos oss får du 10 SMS att testa
våra funktioner med, dessa SMS kan endast skickas till Svenska
mobiltelefonnummer. Dessa är giltiga 14 dagar.
Inaktiva test-konton raderas efter 14 dagar.
Avsändarnamn på test-konton är låst till SMS DIREKT.
Som betalande kund kan du ändra till ett valfritt avsändarnamn.
1- Skriv in SENDER ID Avsändarnamn får vara MAX 11 tecken.

2- Klicka SMS SPRÅK (ENGELSKA, även för ÅÄÖ)

3- Välj SVERIGE +46 i listan med LANDSKODER, skriv in det nummer du vill skicka till utan landskod (701234567).
4- Skriv din SMS text, tänk på att ett SMS får innehålla 160 tecken inkl avregtext.
5- Klicka på SKICKA CAMPAIGN

1- Klicka på VÄLJ SENDER ID

2- Klicka SMS SPRÅK (ENGELSKA, även för ÅÄÖ)

3- Klicka på GRUPPER I den högra panelen, välj den grupp du vill skicka SMS till.
4- Skriv din SMS text, tänk på att ett SMS får innehålla 160 tecken inkl avreg.
5- Klicka på SKICKA CAMPAIGN

Skicka EJ mer SMS än vad du har i ditt konto! (se allmänna villkor).
1- Klicka på INBOX-UTKORG i vänstra menyn.

2- En ny sida öppnas där du ser dina skickade SMS med datum, avsändare, status osv.
3- Klicka på EXPORTERA, och följ anvisningarna för att ladda ner den rapport du

 önskar ladda ner genom att använda SÖKFUNKTIONEN.


 Delivered = SMS LEVERERAT TILL MOTTAGAREN.

 Sent = SMS SKICKAT, MEN RAPPORT PÅ MOTTAGANDE SAKNAS.

 Notsent = SMS HAR EJ SKICKATS.

 Undelivered = SMS HAR EJ LEVERERATS.


 LEVERANSRAPPORTER RADERAS AUTOMATISKT MED JÄMNA MELLANRUM!
Vid intresse kontakta vår support med förfrågan.
Virtuella nummer debiteras årsvis, samt en startkostnad tillkommer.
Alla SMS DIREKTS servrar finns inom EU.
Våra SMS skickas via våra SMPP servrar, och du som användare
får direkt rapport på ditt sms status via DLR i din Inbox - Outbox.
1- Klicka på INBOX-UTKORG i vänstra menyn.

2- En ny sida öppnas där du ser dina skickade SMS med datum, avsändare, status osv.
3- Klicka på EXPORTERA, och följ anvisningarna för att ladda ner den rapport du

 önskar ladda ner genom att använda SÖKFUNKTIONEN.


 Delivered = SMS LEVERERAT TILL MOTTAGAREN.

 Sent = SMS SKICKAT, MEN RAPPORT PÅ MOTTAGANDE SAKNAS.

 Notsent = SMS HAR EJ SKICKATS.

 Undelivered = SMS HAR EJ LEVERERATS.


 LEVERANSRAPPORTER RADERAS AUTOMATISKT MED JÄMNA MELLANRUM!
Vid betalning via BANKGIRO tar TOP-UP av SMS 2-3 bankdagar.
Vid betalning via SWISH görs TOP-UP av SMS inom 1-3 tim.

Kontakta support för TOP-UP av SMS vardagar 10.00-16.00
Nej, inga fasta avgifter tillkommer, och inte heller någon abonnemangsavgift.
Vill du skicka till andra länder än Sverige kontakta kundsupport för aktuella priser.
För att vi skall kunna hålla nere priserna behöver vi som SMS leverantör
köpa in stora volymer av våra operatörer, och detta medför att vi måste ta betalt i förskott.
Nej, vår tjänst är inget abonnemang, det enda du betalar för är de SMS du köper.
Våra SMS är giltiga i 365 dagar, kontakta vår support för mer info.
OBSERVERA ATT ANVÄNDAREN ACCEPTERAR ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, OCH MEDGER ATT BLI BUNDEN TILL OCH BLI PART I DETTA AVTAL SAMTIDIGT SOM HAN/HON PUBLICERAR SMS DIREKTS PRODUKTER/TJÄNSTER PÅ EN WEBBSIDA OCH/ELLER NYTTJAR NÅGON DEL AV SMS DIREKTS TJÄNSTER/PRODUKTER.

ANVÄNDAREN ACCEPTERAR ATT ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SOM FÖLJER ÄR BINDANDE GENOM ATT REGISTRERA SIG FÖR ETT KONTO HOS SMS DIREKT.

Genom detta avtal får kunden tillgång till förskottsbetald tjänst som marknadsförs och försäljs av SMS DIREKT.

SMS DIREKT drivs av FUN AGAIN NORDEN / SMS DIREKT Orgnr: 780727-0272 Telefon: +46(8)6464645 Mail: sms@smsdirekt.se

1. SMS DIREKTS skyldigheter
1.1. SMS DIREKT åtar sig att genom sina leverantörer leverera SMS åt kunden (”tjänsten”). SMS DIREKT skall inom rimliga gränser göra det som krävs för att kunna leverera en punktlig och kontinuerlig tjänst, men ansvarar ej för data som försvinner p g a fördröjningar, icke-leveranser, missade leveranser eller tjänsteavbrott orsakade av händelser utanför SMS DIREKTS kontroll eller misstag eller försummelse från kundens sida. SMS DIREKT ansvarar ej för eventuella problem som ligger hos SMS DIREKTS leverantörer.

1.2. SMS DIREKT svarar inte för brister i kundens tekniska utrustning/kunskap eller förbindelsen till tjänsten.

1.3. SMS DIREKT har rätt till att, utan att behöva förvarna kunden, uppgradera, reparera och underhålla tjänsten. I den mån det är möjligt skall SMS DIREKT avisera om detta.

2. Leverans
2.1. Meddelanden skall anses levererade då de av SMS DIREKT skickats till den omedelbara destinationen vilken angetts i mjukvaran i SMS DIREKTS applikationer, inkluderande SMTP servrar, Mobila nätoperatörer eller andra förmedlande servrar eller API vilka anses vara destination för meddelandet. Även de meddelanden som ej kunnat levereras till mobiltelefonen men som definieras som levererade enligt första meningen i detta stycke kommer debiteras kund då de belastat näten hos SMS DIREKTS leverantörer och således genererar en kostnad för SMS DIREKT.

2.2. SMS DIREKT ansvarar inte för täckningen i nätet. Även om SMS DIREKT fokuserar på att leverera en utbredd täckning så kan mobila nätoperatörer efter eget bevåg välja att inte samarbeta med SMS DIREKT eller dess leverantörers nät. Detta kan resultera i att meddelande ej kommer fram.

3. Oegentlig användning och ansvar
3.1. Kunden är ansvarig för vad som skickas med tjänsten, SMS DIREKT ansvarar inte för detta. Kunden får heller inte göra något som SMS DIREKTS omdöme, drift eller tjänster far illa av eller strider mot svensk lag eller annat lands lag som SMS skickas till. Kunden får inte sälja vidare tjänsten utan skriftligt medgivande från SMS DIREKT. Kunden ansvarar för att hålla användarnamn och lösenord för inloggning hos SMS DIREKT hemligt. Kunden är ansvarig för eventuellt missbruk av användarnamn och lösenord som inte hålls hemligt.

3.2. Kunden är själv skyldig till att ta reda på vilka lagar som gäller för användning av tjänsten t.ex. GDPR.

3.3. Kunden medger ansvar för att omedelbart meddela SMS DIREKT om obehörig användning av sitt konto eller andra brister i säkerheten skulle uppkomma.

3.4 Kunden tar genom detta avtal fullt juridiskt ansvar för sina utskick. Samt lovordar att inte skicka SMS till personer som ej godkänt att mottaga SMS från kunden. Vid missbruk stängs kunds konto hos SMS DIREKT ned. Kund kan blir skadeståndsskyldig till SMS DIREKT om kunds agerande medför skada på SMS DIREKTS verksamhet. Samtliga bedrägeriförsök polisanmäls.

4. Sekretess
4.1. SMS DIREKT och kunden inklusive dess anställda förbinder sig att iaktta sekretess beträffande information som kan ses som icke publik. Icke publik information innefattar bl.a. data som kund skickar till SMS DIREKT i form av telefonnummer, meddelandetexter och övrig info som inte får spridas utan samtycke från motpart. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som SMS DIREKT kan visa blivit känd på annat sätt än från kunden eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

4.2. Företagsuppgifter som lagras i vårt kundregister kommer ej att skickas eller lämnas ut till obehöriga eller andra företag.

5. Force majeure
5.1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande:

Arbetskonflikt och varje omständighet som parterna inte råder över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller annat ingripande av offentlig myndighet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i form av drivkraft samt försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet, som nämns ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Varje part har rätt att skriftligen häva avtalet med omedelbar verkan om man kan hänvisa till ”Force Majeure”.

6. Avstängning av tjänsten
6.1. Tjänsten gäller tills vidare och kan avslutas när kunden begär så.

6.2. SMS DIREKT äger rätt att omedelbart stänga ner tjänsten om:

· Tjänsten används på obehörigt sätt eller av obehörig person.
· Det finns några misstankar om att tjänsten missbrukas, tex genom spam, bedrägeriförsök och Smishing
· Kund skickar utöver den mängd SMS som finns förbetalda i kontot, SMS DIREKT har vid sådant tillfälle
rätten att fakturera kund för missbruk av tjänsten med 25 SMS CREDTS per överskridande SMS. SMS sända till land utan ROUTE debiteras 50 SMS CREDITS per SMS.

6.3. Tjänsten kan stängas av om någondera parten försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd. Sådan uppsägning skall ske skriftligt och gäller från och med det datum motpart tagit del av uppsägningen.

7. Ersättningsansvar
7.1. SMS DIREKT ansvarar inte för utgifter eller eventuell förlust av inkomst som medförs för kund.

7.2. SMS DIREKT återbetalar ej köpta SMS, då dessa är att se som förbrukningstjänst.
Kund får alltid 10 gratis SMS vid registrering för att själv kunna utvärdera tjänsten innan köp. Dessa är giltiga i 14 dagar.

8. Ändring av avtal
8.1. SMS DIREKT har rätt att ändra villkor i avtalen och avisera om detta genom publicering av uppdaterat avtal på SMS DIREKTS hemsida. I de fall kunden använder tjänsten 10 dagar efter denna uppdatering av avtalet anses kunden ha accepterat sig bunden till det nya avtalet.

8.2 SMS DIREKT har rätt att justera och / eller ändra trafikavgifterna under aktuell avtalsperiod. Sådan justering och / eller ändring skall meddelas kunden senast 10 dagar innan det att justeringen / ändringen träder i kraft. Prissänkning måste ej aviseras.

9. Överföring av avtal
9.1. Avtalet och tjänsten får inte överlåtas vidare till annan part utan att detta skriftligen godkänts av SMS DIREKT.

10. Betalningsvillkor
10.1. All betalning sker i förskott. SMS köps i potter med giltighetstid om 365 dagar från påfyllningsdagen.

10.2. Beställning av SMS är bindande och återkallas ej efter utsänd faktura.

10.3. Priser anges ex moms.

11. Tvist och tillämplig lag
11.1. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i svensk domstol och enligt vad som villkorats i SMS DIREKTS allmänna villkor.


Dessa allmänna villkor uppdaterades 2021-10-06
Våra integritet policy & personuppgiftsbiträdesavtal som gäller när du skapar konto / kontaktar oss hittar du här:
https://www.smsdirekt.se/integritetspolicy-personuppgiftsbitrade/