About

Välkommen till vårt API system, detta är för advancerade användare / utvecklare.

För dig som önskar integrera SMS i ett system eller en applikation erbjuder vi en SMS gateway med ett HTTP API som ger en snabb och enkel väg att komma igång oavsett programmeringsspråk. För många av de mest populära programmeringsspråken har vi färdig exempelkod du kan använda dig av för att snabbt komma igång.

Vårt SMS API är framtaget och designat för att det skall vara enkelt att ta till sig. Det bygger på HTTP-kommunikation som gör att det endast kräver kunskaper de flesta utvecklare redan besitter och är vana vid. När du vill skicka ett SMS gör du helt enkelt ett HTTP GET- eller HTTP POST-anrop med parametrar som t.ex. användarnamn/lösenord, mottagare och den text du önskar skicka ut.

Single SMS HTTP API

HTTP URL Example:

http://YOUR_DOMAIN/api/sms/send_sms.php?key=[Your_API_Key]&mobile=447483938220&sender=InfoSMS&msgtext=Hello How Are You&ref=h01txyo25k&response=json

Parameters:

 • Key: Your API Key provided by your account manager
 • mobile: the mobile number international format without leading 00 or +
 • sender: the originator of the message can be numeric or Alphanumeric
 • msgtext: the text message that will be sent can be submitted in any language
 • ref: a unique reference provided by you so you can lookup the delivery report using this reference along with the mobile number (described on delivery reports API)
 • response (optional): add this parameter to get response is JSON format leave blank or don’t add it to get numeric response codes

Success response example:

{"status":true,"error":0}

Failed response example:

{"status":false,"error":"Message not accepted"}

Failed Missing parameter response example:

{"status":false,"error":"Missing Mobile Parameter"}

Codes for Non JSON response:

 • 400 : rejected due to missing paramter or server unable to accept the message
 • 405 : Remote IP not allowed
 • 406 : Not Enough Credit
 • 407 : Inavlid API Key
 • 200 : Message accepted

Delivery Report Example URL:

http://YOUR_DOMAIN/api/sms/dlr.php?key=[YOUR_API_KEY]&full_number=447483938220&ref=h01txyo25k

Parameters:

 • Key: Your API Key provided by your account manager
 • full_number: The mobile number including the country code without leading 00 or +
 • ref: a unique reference provided by you so you can lookup the delivery report using this reference along with the mobile number (described on SMS API)

DLR Example response Message Still in queue:

{"status":true,"queue_status":"pending","queue_error":0}

DLR Example response Message out of the queue but still no delivery report:

{"status":true,"queue_status":"processed","queue_error":0,"dlr_status":"sending","dlr_error":"","sms_cost":"0.05"}

DLR Example response Message delivery report:

{"status":true,"queue_status":"processed","queue_error":0,"dlr_status":"delivered","dlr_error":"","sms_cost":"0.05"}

DLR Example response DLR not found because message was deleted by the user:

{"status":true,"queue_status":"processed","queue_error":0,"dlr_exist":false,"dlr_status":"notfound"}

DLR Example DRL not found due to suppling wrong mobile number or wrong Reference id

{"status":false,"queue_status":"notfound"}

Timeline
Team slider